Đôi bờ

2.000.000

Chất liệu Acrylic trên giấy dó
Kích thước 30× 40cm
Năm sáng tác 2021

Mua ngay
Mã: 13582 Số lượt xem: 3587 Danh mục: Chia sẻ: