Đón Xuân Tân Sửu

8.000.000

Tác phẩm này nằm trong bộ tranh Tết sung Túc Tân Sửu

Chất liệu acrylic cà phê Kim tuyến trên canvas

Kích thước 60x80cm

Mua ngay
Mã: 8406 Số lượt xem: 3253 Danh mục: Chia sẻ: