Đón Xuân Tân Sửu

8.000.000

Tác phẩm này nằm trong bộ tranh Tết sung Túc Tân Sửu

Chất liệu acrylic cà phê Kim tuyến trên canvas

Kích thước 60x80cm

Mã: 8406 Số lượt xem: 637 Danh mục: Chia sẻ: