Phi mã hành trình 2

8.000.000

Phi mã hành trình 2
Hình ảnh chú ngựa luôn luôn phấn đấu hướng về phía trước đơn thân độc mã
Chất liệu acrylic trên toan canvas
Kích thước 60x80cm
Năm sáng tác 2021
Tác giả Kim Út

Mua ngay
Mã: 8431 Số lượt xem: 2914 Danh mục: Chia sẻ: