Mưa bóng mây

6.000.000

Acrylic trên / toan
Kích thước 80x80cm

Mã: 8446 Số lượt xem: 904 Danh mục: , Chia sẻ: