Silence

10.000.000

Chất liệu Acrylic trên vải.
Kích cở: 146,5cm x 97cm.
Năm sáng tác: 2023

Đã Bán

Mã: 23124 Số lượt xem: 347 Danh mục: Chia sẻ: