Không tên 04

18.000.000

Những khuôn mặt , trôi qua trong Tôi

Tranh sơn dầu vẽ trên toan
Kích thước : 80 × 100 cm

Mã: 1967 Số lượt xem: 1643 Danh mục: , Chia sẻ: