Không tên 04

18.000.000

Những khuôn mặt, trôi qua trong Tôi
Tranh sơn dầu vẽ trên toan
Kích thước : 80cm × 100cm

Đã Bán

Mã: 1967 Số lượt xem: 5280 Danh mục: Chia sẻ: