Sắc Thu

7.900.000

Kích thước 60×80 cm
Chất liệu Acrylic trên toan
Năm sáng tác 8/2021

Mã: 12054 Số lượt xem: 278 Danh mục: Chia sẻ: