Chiều Bắc Sơn

12.000.000

– Tên tác phẩm: Chiều ” Bắc Sơn”
– Kích thước: 50x50cm
– Chất liệu: Sơn Mài truyền thống
– Năm sáng tác: 2017

Mã: 9542 Số lượt xem: 49 Danh mục: Chia sẻ: