Soi Bóng

6.000.000

Kích thước acrylic
Kích thước 50x 70cm
Năm sáng tác 2021

Mã: 13294 Số lượt xem: 229 Danh mục: Chia sẻ: